Bij toepassing volgens het etiket is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veilig
 
81%
 
18%

Bij toepassing volgens het etiket is het gebruik van gewasbeschermings- middelen veilig