Bij toepassing volgens het etiket is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veilig
 
79%
 
20%

Bij toepassing volgens het etiket is het gebruik van gewasbeschermings- middelen veilig