Bij toepassing volgens het etiket is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veilig
 
80%
 
19%

Bij toepassing volgens het etiket is het gebruik van gewasbeschermings- middelen veilig