Groenten en fruit van buiten Europa brengen risico's met zich mee voor de consument
 
52%
 
47%

Groenten en fruit van buiten Europa brengen risico's met zich mee voor de consument